Myśli, które przychodzą do głowy co 10 lat

Pamiętacie pewnie, jak w PRL czołowi niezależni intelektualiści mówili o niereformowalności ustroju socjalistycznego. Dowodem na to miały być przełomy, do których zaliczamy wydarzenia roku 56, 70 i 80 poprzedniego stulecia. Każda z tych zmian politycznych była poprzedzona mniejszym lub większym kryzysem ekonomicznym. Takie obniżenie się poziomu stopy życiowej miało miejsce w latach 1953-56, 1970, 1980, 1989, 2001-02. Tak, obecny zastój gospodarczy wpisuje się dokładnie w rytm dziesięcioletni. Kiedyś wyhamowanie wzrostu gospodarczego skutkowało całkowitą zmianą ekipy politycznej. Tym razem zauważyliśmy zmianę premiera.

Nasuwa się oczywiście pytanie o istnienie powiązania tych cyklicznych kryzysów. Gdyby istniała jakaś przyczyna niezależna od formacji ustrojowej to byłoby to usprawiedliwieniem dla działaczy wywodzących się z poprzedniego ustroju, z których część działa jeszcze politycznie, najczęściej w SLD.

Powiązanie takie, o ile istnieje, nie jest łatwe do wykrycia. Autor pozwolił sobie na zamieszczenie poniżej pytań, które mają zbadać opinię w tej kwestii. Proszę wybrać jedną odpowiedź i ewentualnie podać własne uwagi w e-mailu.

Uważam, że :

Kryzysy w latach 1956, 1970, 1980, 1989 były spowodowane cechą ustroju socjalistycznego a fakt, że kryzys gospodarczy wypadł w roku 2001 jest przypadkiem.

Kryzysy w latach 1956, 1970, 1980, 1989 i 2001 mają wspólną przyczynę, którą należy próbować wyjaśnić.

Kryzysy w latach 1956, 1970, 1980, 1989 i 2001 są spowodowane przyczynami demograficznymi.

Kryzysy w latach 1956, 1970, 1980, 1989 i 2001 są spowodowane pojawianiem się plam na słońcu w cyklu 11.5 rocznym.

Kryzysy w latach 1956, 1970, 1980, 1989 i 2001 mają wspólną przyczynę, a mianowicie (proszę o komentarze).