Uchwała Rady Naczelnej PPS ws. wyborów na urząd prezydenta RP

Do przywrócenia równowagi politycznej niezbędny jest wybór prezydenta nieuwikłanego w budowanie w Polsce ustroju autorytarnego. PPS poparła już kandydaturę Roberta Biedronia i podtrzymuje dziś to poparcie. W chwili obecnej tylko Robert Biedroń jest kandydatem głoszącym hasła lewicowe, oczekujemy jednocześnie mocnego zaakceptowania w kampanii wyborczej postulatów obrony interesów pracowniczych, bo to praca jest źródłem dobrobytu społeczeństw.

Wybory, wybory … i po wyborach

Lewica w Polsce ma spory potencjał. Może i powinna stać się głównym konkurentem wyborczym partii Prawo i Sprawiedliwość. Wymaga to przedefiniowania programu. Konieczne jest przyjęcie takiego modelu zarządzania, który będzie obietnicą dla wyborców przywrócenia praworządności w kraju. Wreszcie, potrzebne jest uświadomienie sobie, że to obywatele zadecydują w wyborach o sukcesie lewicy.

Czas na korektę kapitalizmu

Z zawodu jestem informatykiem, pracuję w firmie komputerowej. Rodzina Zieleniewskich związana jest z Krakowem ponad 200 lat. Jako Sekretarz Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej popieram ideę sojuszu wyborczego wszystkich partii lewicowych w Polsce, gdyż łączy nas wspólny system wartości, którego istotą jest sprawiedli­wość społeczna i dbałość o wysoki poziom życia polskich rodzin. Jako Prezes Polskiej Unii Lokatorów pokazałem, że można załatwić ważne dla nas sprawy działając społecznie. Ulotka sfinansowana przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Solidarność po raz drugi

Mija kolejna rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Tym razem mniej okrągła: 39. Ale nie ten zbieg okoliczności zmusza nas do refleksji. Każdy z nas, byłych członków Solidarności, pragnie dokonać podsumowania ówczesnej aktywności społecznej. W jakiej kondycji była Polska i Polacy, gdy przyłączaliśmy się do NSZZ „Solidarność”? W jakiej jest teraz? Czy ukróciliśmy władzę partii i kłamstwo w telewizji, czy działają związki zawodowe a na mieszkanie czeka się krócej? Co zostawiamy naszym dzieciom? Jak nasz oceni historia?

Koniec kapitalizmu?

Kapitalizm, jak każde zjawisko społeczne, ma swój początek i koniec. Oczywiście, najpierw kapitalizm pokonał feudalizm; widzieliśmy też jego tryumfalne zwycięstwo nad realnym socjalizmem w Europie. Zależności pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem w Azji wymagają dłuższej dyskusji i będą omówione w innym artykule. Wydaje się, że doszło tam do zapowiadanej dekady temu konwergencji systemu socjalistycznego i kapitalistycznego. Czy widzimy jakieś symptomy, które pozwalają na przypuszczenie o zbliżającym się końcu systemu kapitalistycznego w Europie i Ameryce?

Lewicowa treść, postpolityczna forma?

Pan Michał Syska definiuje populizm jako przekonanie, że rządzące elity zdradziły demokratyczne ideały i reprezentują interesy mniejszości, a nie większości społeczeństwa. Moim zdaniem partyjne elity naprawdę zdradziły, nie tylko w ocenie populistów. Tak, jestem populistą w myśl powyższej definicji.

Ocena wyników wyborów samorządowych w 2018 roku

Obsadzenie list z kandydatami na radnych do Rady Miasta st. Warszawy. Rozkład głosów w głosowaniu. Rozkład głosów w głosowaniu na radnych na Woli. Wyniki głosowania do Rady Miasta st. Warszawy oraz Andrzeja Rozenka jako kandydata na Prezydenta Miasta Wybory do sejmików wojewódzkich. Proponowane działania medialne, taktyczne i programowe.

Polska Unia Lokatorów przed wyborami samorządowymi w 2018 roku

Polska Unia Lokatorów przygotowała program dla realizacji najważniejszych potrzeb stojących przed władzami samorządowymi w kadencji 2018-2022 na podstawie sygnałów płynących z poszczególnych województw. Oczywiście sygnalizowane potrzeby i proponowane rozwiązania mają zastosowanie we wszystkich województwach choć w zróżnicowanym stopniu

Rafał Trzaskowski kandyduje na Prezydenta Warszawy

Polska Unia Lokatorów prosi Pana, jako kandydata na Prezydenta Warszawy, o przedstawienie nam projektu programu wyborczego na możliwie jak najwcześniejszym etapie prac. Chcemy wzbogacić program o elementy interesujące środowisko lokatorów, ze szczególnym uwzględnieniem lokatorów mieszkań komunalnych i zakładowych

Koniec treści

Nie ma więcej stron