Pole Elekcyjne w Warszawie

W związku z nazwaniem stacji metra „Młynów” nastąpiło powielenie nazwy przystanku komunikacji miejskiej. Istnieje już od dawna przystanek tramwajowy o nazwie „Młynów”. Dlatego proponuję zmiany jego nazwy na „Pole Elekcyjne”. W ten sposób uniknie się sytuacji, gdy dwa dość odległe przystanki komunikacji miejskiej będą miały tę samą nazwę.

Polska Unia Lokatorów przesyła uwagi do Programu Mieszkania 2030

Polska Unia Lokatorów przesyła uwagi do Programu Warszawa 2030. Uwagi dotyczą konkretnych braków bez zmiany struktury i koncepcji dokumentu. Dlatego uważamy, że bez problemu mogą zostać uwzględnione. Polska Unia Lokatorów uważa, że byłoby celowe zaprezentowanie Programu do następnego etapu konsultacji po uwzględnieniu uwag od wszystkich organizacji i osób zgłaszających uwagi.

Ocena wyników wyborów samorządowych w 2018 roku

Obsadzenie list z kandydatami na radnych do Rady Miasta st. Warszawy. Rozkład głosów w głosowaniu. Rozkład głosów w głosowaniu na radnych na Woli. Wyniki głosowania do Rady Miasta st. Warszawy oraz Andrzeja Rozenka jako kandydata na Prezydenta Miasta Wybory do sejmików wojewódzkich. Proponowane działania medialne, taktyczne i programowe.

Skwer Jolany Brzeskiej

W dniu 17 listopada 2016 roku, na XXXVII sesji Rady m. st. Warszawy, radni przyjęli uchwałę o nadaniu nazwy skwerowi u zbiegu ulic Zakrzewskiej i Iwickiej: Skwer Jolanty Brzeskiej. Radni głosowali następująco: Za: 55; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 0.

Komisja dialogu społecznego ds. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu lokatorów

Cele Komisji: Reprezentowanie organizacji pozarządowych względem władz miasta dotyczących wspólnych inicjatyw i działań; Opiniowanie materiałów przygotowanych przez Biuro; Przygotowywanie analiz dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu lokatorów; Wypracowanie z przedstawicielami miasta, komisjami Rady m. st. Warszawy i radami dzielnic w Warszawie oraz radnymi kierunków działań polityki lokalowej; Pozostałe sprawy dotyczącej polityki lokalowej; Współpraca wzajemna organizacji będących członkami Komisji.

Kandyduję do Rady miasta st. Warszawy głosowanie w okręgu Wola –> lista nr 21

Warszawa miastem równości społecznej! jako Prezes Polskiej Unii Lokatorów aktualnie zajmujemy się projektem ustawy o wykupie byłych mieszkań zakładowych przez lokatorów, druk sejmowy 2134. jako Członek rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej STROP poprzedniej kadencji zajmowałem się sprawami interwencyjnymi lokatorów i obniżką czynszów. jako Pełnomocnik wyborczy…

Deklaracja programowa Ruchu Sprawiedliwości Społecznej

Warszawa miastem równości społecznej, Warszawa po stronie mieszkańców, Tani prąd w stolicy, Miasto bez umów śmieciowych, Dom dla Ciebie i twojej rodziny, Deprywatyzacja, Edukacja dla twoich dzieci, Tańsza komunikacja, Warszawa nie tylko dla bogatych.

Koniec treści

Nie ma więcej stron