Prezydent Warszawy Paweł Rabiej uczestniczył w posiedzeniu BKDS ds. lokalowych i ochrony praw lokatorów

Bardzo Panu dziękuję za udział w posiedzeniu Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. lokalowych i ochrony praw lokatorów. Doceniam Pańskie intencje odbudowania zaufania organizacji pozarządowych do instytucji Prezydenta Miasta. Niestety, moja ocena działania Urzędu Miasta nie zmieniła się.

Podczas spotkania poruszyłem w Pańskiej obecności dwie sprawy:

  • Potrzeby zaangażowania Koalicji Obywatelskiej w propagowanie potrzeby uchwalenia wielkiej ustawy reprywatyzacyjnej,
  • Potrzeby uregulowania na poziomie miasta zasady nie oddawania budynków z lokatorami w procesie reprywatyzacji.

Pani Dyrektor Biura Polityki Mieszkaniowej zapewniła, że zmodyfikuje jeszcze projekt Uchwały Rady Miasta st. Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali tak, aby regulował tę drugą sprawę po myśli lokatorów. Jestem pewien, że to tylko dzięki obecności Pana Prezydenta podczas obrad Komisji.

Polska Unia Lokatorów negatywnie ocenia kilka aspektów projektu omawianej Uchwały.

Na przykład w § 7 dot. kryterium metrażowego zaproponowano powierzchnię 8 m2 dla jednej osoby, 14 m2 dla dwóch osób, 18 m2 dla trzech osób i po 6 m2 dla każdej kolejnej osoby. Oznacza to, że dla trzeciej osoby liczy się metraż 4 m2. Jest to niezrozumiałe. Polska Unia Lokatorów proponuje odpowiednio 8 m2, 14 m2, 20 m2 i tak dalej.

Podobne kontrowersje budzi proponowane kryterium dochodowe w § 5. Projekt przewiduje znaczne podwyższenie kryterium dla osób samotnych a jego obniżenie dla rodzin z dwójką lub trójką dzieci. W tym ostatnim przypadku o prawie 1500 zł w porównaniu do obecnej wysokości. Wyjaśnienia, że przecież taka rodzina dostaje 1500 zł z tytułu zasiłku 500+ uważam za niepoważne. Taka propozycja stawia Platformę Obywatelską w opozycji zarówno do starań partii Prawo i Sprawiedliwość jak i wszystkich partii i organizacji lewicowych w niesieniu pomocy rodzinom wielodzietnym. Podobnie proponuje się obniżkę kryterium dochodowego do uzyskania najmu socjalnego dla wieloosobowych gospodarstw domowych. Jeżeli nie stać nas na znaczne podwyższenie kryterium dochodowego to podwyższmy je nieznacznie ale tak, by nikt nie stracił. Niestety, Pani Dyrektor Biura Polityki Mieszkaniowej odmówiła jakichkolwiek zmian w wielkości obu kryteriów.

Chciałbym zwrócić uwagę Pana Prezydenta na kuriozalny fakt znacznego zróżnicowania czasu oczekiwania na lokal komunalny w zależności od dzielnicy, w której zamieszkuje lub zamieszkiwała osoba potrzebująca pomocy mieszkaniowej. Okres ten waha się od roku do kilkunastu lat. Przecież dzielnice to nie są udzielne księstwa z zasiekami na granicach. Osoba, która np. pracuje w innej części miasta niż kilka lat wcześniej miała mieszkanie, powinna mieć prawo do wyboru lokalizacji w wniosku o lokal komunalny. Pani Dyrektor Biura Polityki Mieszkaniowej odmówiła możliwości złożenia wniosku o lokal w innej dzielnicy niż w dzielnicy ostatniego zamieszkania.

Polska Unia Lokatorów proponuje poszerzenie zasad wynajmu lokali dla organizacji pozarządowych. Zmiana polegałaby na dopuszczeniu do najmu jednego lokalu przez dwie organizacje, jeżeli zobowiążą się one do solidarnego opłacania czynszu.

Polska Unia Lokatorów uważa, że zmiana osoby Prezydenta Miasta nie polepszyła wcale współpracy pomiędzy Biurem Polityki Lokalowej a Branżową Komisją Dialogu Społecznego ds. lokalowych i ochrony praw lokatorów.

Komisja złożyła 10 grudnia ubiegłego roku wniosek o ustalenie listy osób, które prze­prowadzały odbiory techniczne budynków i wydały opinię pozytywną. Dotyczy to pierwszego odbioru od wykonawcy i  kolejnych odbiorów jakościowych realizowanych prac naprawczych i konserwacyjnych nieruchomości o adresach: Ząbkowska 23/25 i 22/24/26, Meissnera 7/9/11/13, Mickiewicza 65, Marii Kazimiery 18/20/22/24/26 oraz Abramowskiego 9. Komisja nie otrzymała powyższej listy osób.

Polska Unia Lokatorów proponuje podjęcie prac nad uchwałą Rady Miasta o możliwości bonifikaty przy wykupie lokalu komunalnego jeżeli lokator posiada zapewnienie władz Miasta, że będzie mógł wykupić lokal z bonifikatą albo gdy dokonał remontu lokalu czy uczestniczył w remoncie budynku w stopniu znacznie przekraczającym zwykłe obowiązki najemcy lokalu. Osoby, które uważają się za poszkodowane poznaliśmy podczas burzliwego posiedzenia Rady Miasta przed wakacjami. Zasady sprawiedliwości społecznej wymagają uregulowania powyższej kwestii.

Zatrzymaniu uległ proces przygotowania Programu Mieszkania 2030. Polska Unia Lokatorów jest przekonana, że byłoby świetnie, gdyby Prezydent Warszawy przedstawił jak najszybciej uszczegółowienie Polityki mieszkaniowej 2030 przyjętej przez Radę Miasta przed wyborami samorządowymi. Mieszkańcy czekają na dalekosiężną wizję rozbudowy miasta.

z poważaniem

Prezes Polskiej Unii Lokatorów