Solidarność po raz drugi

Mija kolejna rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Tym razem mniej okrągła: 39. Ale nie ten zbieg okoliczności zmusza nas do refleksji. Każdy z nas, byłych członków Solidarności, pragnie dokonać podsumowania ówczesnej aktywności społecznej. W jakiej kondycji była Polska i Polacy, gdy przyłączaliśmy się do NSZZ „Solidarność”? W jakiej jest teraz? Czy ukróciliśmy władzę partii i kłamstwo w telewizji, czy działają związki zawodowe a na mieszkanie czeka się krócej? Co zostawiamy naszym dzieciom? Jak nasz oceni historia?

Stworzenie nowego modelu gospodarczego

Stoimy więc dziś przed wielkim wyzwaniem jakim jest stworzenie nowego modelu gospodarczego dostosowanego dla krajów wysoko i średnio rozwiniętego kapitalizmu jaki widzimy w Europie i północnej Ameryce. Proponuję trzy równoległe środki: bezwarunkowe prawo do pracy, finansowanie prac i uspołecznienie istniejących przedsiębiorstw.

Przebudowa Michała Gorbaczowa

Dwadzieścia lat temu rozpoczęła się pierestrojka – przebudowa systemu panującego w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Rozpoczął ją Michał Gorbaczow po objęciu przezeń stanowiska Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego KPZR.

Dyrektoriat – epilog

Praca poświęcona podziałowi klasowemu społeczeństwa w socjalizmie. Próba restauracji socjalizmu, Koniec dyrektoriatu w Polsce.

Dyrektoriat jako klasa społeczna

Praca poświęcona podziałowi klasowemu społeczeństwa w socjalizmie. Nomenklatura, Pierwszy cel dyrektoriatu, Dyrektoriat w Polsce, Walka z dyrektoriatem.

Koniec treści

Nie ma więcej stron