Koniec kapitalizmu?

Kapitalizm, jak każde zjawisko społeczne, ma swój początek i koniec. Oczywiście, najpierw kapitalizm pokonał feudalizm; widzieliśmy też jego tryumfalne zwycięstwo nad realnym socjalizmem w Europie. Zależności pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem w Azji wymagają dłuższej dyskusji i będą omówione w innym artykule. Wydaje się, że doszło tam do zapowiadanej dekady temu konwergencji systemu socjalistycznego i kapitalistycznego. Czy widzimy jakieś symptomy, które pozwalają na przypuszczenie o zbliżającym się końcu systemu kapitalistycznego w Europie i Ameryce?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

W przedsiębiorstwach, w których w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie działa rada pracowników, wybory członków rady pracowników organizuje pracodawca w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, powiadamiając o terminie ich przeprowadzenia oraz terminie zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy

Stworzenie nowego modelu gospodarczego

Stoimy więc dziś przed wielkim wyzwaniem jakim jest stworzenie nowego modelu gospodarczego dostosowanego dla krajów wysoko i średnio rozwiniętego kapitalizmu jaki widzimy w Europie i północnej Ameryce. Proponuję trzy równoległe środki: bezwarunkowe prawo do pracy, finansowanie prac i uspołecznienie istniejących przedsiębiorstw.

Gospodarka na potrzeby każdego

Chcę silnej Polski: silnej dostatkiem wypracowanym przez swoich obywateli, silnej poparciem obywateli dla państwowych decyzji, silnej szacunkiem i przyjaźnią swoich sąsiadów.

Pakiet MG na rzecz stabilności i rozwoju

Ministerstwo Gospodarki opracowało i opublikowało 22.01.2009 r. projekt pakietu na rzecz stabilności i rozwoju. Już pierwsze zdanie wstępu wyjaśnia ocenę Ministerstwa. Fundamenty polskiej gospodarki pozostają stabilne, jednak skala kryzysu na rynkach finansowych oraz jego konsekwencje dla partnerów gospodarczych Polski skłaniają do podjęcia działań, które zniwelują lub przynajmniej ograniczą negatywne skutki światowego kryzysu finansowego z jakim przyszło się nam zmierzyć. Nasuwają się oczywiście pytanie: czy fundamenty amerykańskiej gospodarki pozostają stabilne? Jeśli tak, to skąd kryzys gospodarczy?

Realny kapitalizm w całej okazałości

Od roku rozwija się światowy kryzys finansowy powoli oddziałując na przemysł produkcyjny. Sytuacja zaczyna być porównywana do kryzysu finansowego z końca lat dwudziestych początkującego kryzys ekonomiczny z lat trzydziestych XX wieku. Pora próbować wyjaśnić przyczyny kryzysu i wdrożyć środki naprawcze.

Próba oceny formacji realnego kapitalizmu

Ostatni okres powinien przekonać najtwardszych zwolenników kapitalizmu, że realny kapitalizm rożni się od podręcznikowego tak znacznie, że traci wszystkie opisywane zalety. Natomiast wady ustrojowe a wiec korupcja polityczna i wykorzystywanie aparatu państwa do zagrabiania pieniędzy podatników pozostały. Realny kapitalizm, nie posiadając narzędzi teoretycznych i motywacji do swojego wzrostu strącił ostatnie usprawiedliwienia swojego trwania.

Program działania dla partii pracy

Świat XXI wieku jest podmiotem działania globalnego kapitału. Nigdy jeszcze przedtem kapitał nie znaczył tak wiele. Na co dzień widzimy jego prymat nad światem pracy. Jaskrawym przykładem jest tu Polska po piętnastu latach transformacji: ludzie szukają jakiejkolwiek zatrudnienia a zakłady pracy są dalej zamykane, bezdomni śpią na dworcach a budownictwo cofnęło się do poziomu wczesnych lat pięćdziesiątych, dzieci chodzą głodne a półki w sklepach są pełne, rząd i społeczeństwo ogarnęła jakaś niemoc a przecież podobno jesteśmy wolni. Ale to nie wojna spustoszyła kraj. To wkroczył międzynarodowy kapitał. Ten ustrój społeczny nie potrafi lub nie chce rozwiązywać potrzeb ludzkich.

Koniec treści

Nie ma więcej stron