Czas na korektę kapitalizmu

Z zawodu jestem informatykiem, pracuję w firmie komputerowej. Rodzina Zieleniewskich związana jest z Krakowem ponad 200 lat. Jako Sekretarz Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej popieram ideę sojuszu wyborczego wszystkich partii lewicowych w Polsce, gdyż łączy nas wspólny system wartości, którego istotą jest sprawiedli­wość społeczna i dbałość o wysoki poziom życia polskich rodzin. Jako Prezes Polskiej Unii Lokatorów pokazałem, że można załatwić ważne dla nas sprawy działając społecznie. Ulotka sfinansowana przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

W przedsiębiorstwach, w których w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie działa rada pracowników, wybory członków rady pracowników organizuje pracodawca w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, powiadamiając o terminie ich przeprowadzenia oraz terminie zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy

Kandyduję do Rady miasta st. Warszawy głosowanie w okręgu Wola –> lista nr 21

Warszawa miastem równości społecznej! jako Prezes Polskiej Unii Lokatorów aktualnie zajmujemy się projektem ustawy o wykupie byłych mieszkań zakładowych przez lokatorów, druk sejmowy 2134. jako Członek rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej STROP poprzedniej kadencji zajmowałem się sprawami interwencyjnymi lokatorów i obniżką czynszów. jako Pełnomocnik wyborczy…

Kandyduję w wyborach …

Ludzie są zniechęceni do polityki, a Ty kandydujesz w wyborach z list lewicowej partii ... Zdecydowałeś się kandydować i kandydujesz z list PPP ... Już mówiłeś, ze istotne są dla ciebie kwestie gospodarcze ... Pytanie o Twoją wizję przyszłej Polski ...

Wybory parlamentarne 2011

Rafał Zieleniewski Kandydat do Sejmu Lista nr 6 miejsce 7 Bezpartyjny. Przewodniczący Stowarzyszenia Lewicowa Alternatywa. Wiceprezes Polskiej Unii Lokatorów. Członek Rady Nadzorczej SM STROP. Członek Rady Zatrudnienia m. st. Warszawy.

Wybory samorządowe 2010

Ukończyłem 55 lat. Mimo wieku nie potrafię stać obojętnie wobec problemów występujących wokół mnie. Ukończyłem fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 30 lat pracuję jako informatyk. Praca nauczyła mnie sztuki przewidywania wszystkich możliwości, cierpliwości w kontaktach z ludźmi i zachowywania spokoju nawet w czasie awarii systemu komputerowego :-) Kandyduję do Rady m. st. Warszawy, lista nr 26, miejsce 2

Koniec treści

Nie ma więcej stron