W dzisiejszej Polsce toczy się walka: to walka klas

W dzisiejszej Polsce toczy się walka: to walka klas. Klasy, która posiada tyle kapitału i władzy co faraonowie przeciwko klasie, której członkowie nie posiadają prawie nic; a to co mają będzie im jeszcze zabrane. W tej wojnie nie bierze się jeńców. Zwycięzca może być tylko jeden.

Dyrektoriat – epilog

Praca poświęcona podziałowi klasowemu społeczeństwa w socjalizmie. Próba restauracji socjalizmu, Koniec dyrektoriatu w Polsce.

Dyrektoriat jako klasa społeczna

Praca poświęcona podziałowi klasowemu społeczeństwa w socjalizmie. Nomenklatura, Pierwszy cel dyrektoriatu, Dyrektoriat w Polsce, Walka z dyrektoriatem.

Koniec treści

Nie ma więcej stron