Czas na korektę kapitalizmu

Przedkładam 36 punktów programu dla umocnienia niepodległej i sprawiedliwej Ojczyzny.

Czas na korektę kapitalizmu

 1. Nie boję się wezwania o korektę kapitalizmu. Taką korektą jest powszechne świadczenie 500+ na każde dziecko jako element lewicowego postulatu „Każdemu według potrzeb”.
 2. Zwiększenie podatków od dochodów dla dużo zarabiających, 5 progów podatkowych i kwota wolna od podatku aż do wysokości najniższej emerytury.
 3. Edukacja, wolna od wpływów ideologicznych, ma być bezpłatna na każdym szczeblu jako element wyrównywania szans.
 4. Wprowadzenie podatku od spekulacji giełdowych dla przywrócenia giełdzie funkcji wyceny.
 5. Ustanowienie Rad Pracowników we wszystkich zakładach pracy.
 6. Walka z inflacją jest obowiązkiem państwa a wypłacanie dodatku inflacyjnego obowiązkiem zakładów pracy.

Gospodarka dla Polaków

 1. Żądam budowy fabryki lekarstw ratujących życie i zdrowie, możemy w tym celu porozumieć się z sąsiednimi krajami.
 2. Polska ma wszelkie szanse na eksport żywności a obowiązkiem polityków jest to zapewnić.
 3. Obniżenie stawki podatku VAT na żywność do poprzedniej wysokości 7% i 3%.
 4. Polityka niskich płac jako motoru eksportu jest drogą na dno. Obowiązkiem państwa jest wspieranie wykorzystania wyników polskiej nauki i techniki do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw.
 5. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i powinniśmy wybrać polskie specjalności jako uzupełnienie oferty produkcyjnej krajów Europy.
 6. Obronność kraju powinna zapewnić pokojowa polityka wsparta krajową i europejską produkcją uzbrojenia.

Solidarne społeczeństwo

 1. Za konieczne uważam pożyczkę każdemu, kto rozpoczyna ważny etap swojego życia. Pożyczka ta zwróci się dobrą pracą szczęśliwych ludzi. Konieczne jest zapewnienie miejsca w przedszkolu każdemu dziecku.
 2. Po ukończeniu szkoły czy studiów państwo powinno pomóc w znalezieniu pracy.
 3. Umowa o pracę dla zatrudnionych, niezależnie od ich narodowości oraz równe płace i szanse na awans dla mężczyzn i kobiet przyczyni się do stabilności rozwoju gospodarczego.
 4. Dla młodych małżeństw konieczna jest pomoc w uzyskaniu mieszkania o niskim czynszu.
 5. Osoby, które opiekowały się swoimi rodzicami na starość mają prawo oczekiwać pomocy w podeszłym wieku lub chorobie a państwo ma tę opiekę gwarantować.
 6. Podatek spadkowy od majątku powyżej 1 miliona złotych za wyjątkiem rodzinnego gospodarstwa rolnego dziedziczonego przez młodego rolnika.

Państwo silne w pomocy mieszkańcom

 1. Uważam bezpłatną służbę zdrowia, w tym opiekę dentystyczną, za zdobyczą cywilizacyjną, od której nie można odstąpić. Muszą wzrosnąć nakłady na służbę zdrowia co m. in. przyniesie skrócenie oczekiwania na wizytę u lekarza. Opieka medyczna ma być oparta na nauce i etyce a nie ideologii.
 2. Firmy komunalne, działające pod nadzorem mieszkańców, nie mają walczyć o zysk tylko służyć mieszkańcom niezależnie od ich zamożności.
 3. Transport publiczny nie jest luksusem a częścią sprawnej gospodarki i polityki zatrudnienia.
 4. Budżet partycypacyjny w gminach ma rozciągać się na całość inwestycji.
 5. Płace pracowników powinny być oparte o układy zbiorowe a najniższa płaca powinna wystarczyć na minimum socjalne jednakowe w Unii Europejskiej.
 6. Eliminacja korupcji na szczeblu państwa i w samorządach oraz odpartyjnienie kadr przedsiębiorstw państwowych jest podstawowym wymaganiem dla wobec systemu partyjnego.

Politycy służą obywatelom

 1. Trzeba rozpocząć narodową debatę na temat postulatów sierpniowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”: ocenimy czy ukróciliśmy władzę partii i kłamstwo w telewizji, czy działają związki zawodowe a na mieszkanie czeka się krócej.
 2. W trakcie przemiany ustrojowej pracownicy, którzy opłacali budowę mieszkań zakładowych stracili swoje mieszkanie; najwyższy czas naprawić tę niesprawiedliwość.
 3. Najwyższy czas na zmianę w konstytucji dające obywatelom prawo do ogłaszania referendum po zebraniu miliona podpisów pod wnioskiem.
 4. Uchwalenie dużej ustawy reprywatyzacyjnej, respektującej prawo spadkowe i prawa nabyte lokatorów.
 5. Jeżeli państwo nie jest w stanie zapewnić ochrony danych osobowych na portalach społecznościowych to załóżmy niekomercyjny portal dla rozwoju osobistego.
 6. Szybkie w wyrokowaniu sądy cywilne, polityka karna dążąca do resocjalizacji oraz niezależny trybunał konstytucyjny prawem każdego obywatela.

W sztafecie pokoleń

 1. Uważam, że obowiązkiem każdego z nas jest troska o środowisko naturalne. Niewielkie wyrzeczenie „Wystarczy jeść mięso raz dziennie” w tym pomoże. Unia Europejska powinna zaprzestać dotowania produkcji mięsa.
 2. Natychmiastowa rezygnacja z budowy kopalni odkrywkowych węgla brunatnego, które wysuszają rzeki i studnie w całym regionie.
 3. Czyste powietrze wynika z praw zapisanych w konstytucji.
 4. Rozwój turystyki międzynarodowej to nie tylko dochody ale fragment polityki pokojowej.
 5. Związki partnerskie służą rozwojowi osobistemu i zapewniają stabilność osób niemających możliwość zawarcia związku małżeńskiego.
 6. Należy przywrócić poprzednią wysokość emerytur wojskowym. Emerytura może być obniżona tylko wyrokiem sądu orzekającego winę funkcjonariusza aparatu przemocy PRL.