Pole Elekcyjne w Warszawie

Warszawa, 25.02.2019 r.

Pani Anna Nehrebecka-Byczewska
Przewodnicząca Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego
Rady Miasta st. Warszawy

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Wysoka Komisjo,

Zwracam się z prośbą o zmianę nazwy przystanku tramwajowego.

W związku z nazwaniem stacji metra „Młynów” nastąpiło powielenie nazwy przystanku komunikacji miejskiej. Istnieje już od dawna przystanek tramwajowy o nazwie „Młynów”. Dlatego proponuję zmiany jego nazwy na „Pole Elekcyjne”. W ten sposób uniknie się sytuacji, gdy dwa dość odległe przystanki komunikacji miejskiej będą miały tę samą nazwę.

Z poważaniem

Rafał Zieleniewski