Rafał Trzaskowski kandyduje na Prezydenta Warszawy

Szanowny Panie Pośle!

Dziękuję bardzo za Pański udział w Komisji dialogu społecznego ds. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu lokatorów. Upewniło mnie ono w przekonaniu, że warto z Panem współpracować. Polska Unia Lokatorów prosi Pana, jako kandydata na Prezydenta Warszawy, o przedstawienie nam projektu programu wyborczego na możliwie jak najwcześniejszym etapie prac. Chcemy wzbogacić program o elementy interesujące środowisko lokatorów, ze szczególnym uwzględnieniem lokatorów mieszkań komunalnych i zakładowych.

Jesteśmy przekonani, że projekt sprzedaży mieszkań komunalnych po cenie umożliwiającej miastu możliwość budowy kolejnych mieszkań komunalnych zainteresuje lokatorów i nie spotka się z sprzeciwem tych mieszkańców, którzy mieszkają w zasobach prywatnych i spółdzielczych. Projekt uchwały o sprzedaży lokali komunalnych za 10% wartości, forsowany przez niektórych działaczy partii Prawo i Sprawiedliwość, mogą zantagonizować społeczność Warszawy.

Polska Unia Lokatorów zwraca uwagę na zwiększanie aktywności obywateli. Dlatego uważamy, że bezpośredni wybór burmistrzów dzielnic Warszawy będzie atrakcyjnym punktem wyborczym kandydata na Prezydenta Miasta. Dodatkowo Klub Poselski Platformy Obywatelskiej mógłby zgłosić projekt nowelizacji ustawy Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy realizujący ten postulat. Zdynamizowałoby to kampanię wyborczą w Warszawie.

Szanowny Panie Pośle!

Polska Unia Lokatorów i ja osobiście mamy nadzieję na przygotowanie przez Pana interesującego programu dla Warszawy, gwarantującego harmonijny rozwój miasta i realizującego interesy mieszkańców.

z wyrazami szacunku

Prezes Polskiej Unii Lokatorów