Uchwała Rady Naczelnej PPS ws. wyborów na urząd prezydenta RP

Uchwała Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej

z dnia 06 VI 2020

w sprawie wyborów na urząd prezydenta RP

Chcąc przeforsować wybór posłusznego Prawu i Sprawiedliwości prezydenta zjednoczona prawica zafundowała społeczeństwo chaos wyborczy. Zaplanowane na 10-go maja wybory nie odbyły się. Nie został wprowadzony żaden ze stanów nadzwyczajnych. Rząd RP nie sprostał tej sytuacji. Mimo oczekiwań Polaków na wypracowanie konsensusu pomiędzy władzą i opozycją zjednoczona prawica nadal brnęła w rozwiązania niekonstytucyjne, deklarując dla pozoru wolę dialogu. Do stworzonego wcześniej podziału społeczeństwa doszła głęboka nieufność obu stron grożąca całkowitą dekompozycją układów społecznych. Polska Partia Socjalistyczna opowiadała się zawsze za dialogiem i porozumieniem.

Do przywrócenia równowagi politycznej niezbędny jest wybór prezydenta nieuwikłanego w budowanie w Polsce ustroju autorytarnego. PPS poparła już kandydaturę Roberta Biedronia i podtrzymuje dziś to poparcie. W chwili obecnej tylko Robert Biedroń jest kandydatem głoszącym hasła lewicowe, oczekujemy jednocześnie mocnego zaakceptowania w kampanii wyborczej postulatów obrony interesów pracowniczych, bo to praca jest źródłem dobrobytu społeczeństw.

Przewodniczący RN PPS

Wojciech konieczny