Tekst apelu do Prezydenta RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyński
Kancelaria Prezydenta
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Zwracam się do Pana z apelem o zawetowanie Ustawy o rozliczaniu zeznań podatkowych pracowników przez pracodawców.

Przyjęta przez ustawodawcę zasada, że wypełnienie deklaracji przez pracodawcę jest regułą, kształtuje model zachowania społecznego. Mój szczególny niepokój budzi obowiązek zgłoszenia pracodawcy nazwy organizacji pożytku społecznego, którą podatnik wspiera 1% kwoty podatku. Może to być społeczny komitet budowy pomnika Jana Pawła II, może to być Kampania Przeciwko Homofobii, może to być organizacja ekologiczna bądź inna o radykalnych poglądach. W takim wypadku pracodawca miałby dostęp do danych osobowych wrażliwych, dotyczących domniemanego wyznania, orientacji seksualnej bądź poglądów politycznych. Ponieważ pracodawcy są tylko ludźmi więc istnieje uzasadniona obawa skorzystania z informacji o materialnym wsparciu określonych organizacji w celu eliminowania pracowników o odmiennych poglądach niż posiada pracodawca. Zagraża to realnie swobodzie stowarzyszania się obywateli, gwarantowanej w Konstytucji RP. Swoboda stowarzyszania się leży u podstaw konstrukcji społeczeństwa obywatelskiego i jej wartość przewyższa korzyści finansowe dla obywateli wynikające z likwidacji kosztów rozliczania deklaracji rocznej PIT.

Obowiązek zgłaszania przez pracownika woli samodzielnego złożenia deklaracji podatkowej może też być przesłanką dla pracodawcy domniemania pracy w drugim miejscu. Prawo do podjęcia zatrudnienia u innych pracodawców leży u podstaw prawa pracy i swobody działalności gospodarczej.

Doceniając problem obniżenia pracochłonności składania deklaracji podatkowej pragnę przypomnieć, że w ubiegłym roku uruchomiono program komputerowy rozliczający podatek i przesyłającą deklarację do właściwego urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Niezależnie od wątpliwości prawnych związanych z samą przesyłką elektroniczną proponowałbym tę metodę rozliczeń.

Warszawa, 08.10.2009 r.
z poważaniem

Rafał Zieleniewski