Po co lewica jest potrzebna?

Powyższe pytanie podmiot domyślny czyli ten, któremu lewica ma być potrzebna. Aby dać bardziej precyzyjną odpowiedź spróbujmy dać odpowiedź na pytanie: Po co lewica jest potrzebna polskiemu społeczeństwu?

Drugim problemem jest uściślenie pojęcia lewica. Dal ułatwienia formułowania odpowiedzi podzielimy środowisko lewicy na: SLD i małe partie sojusznicze, PPS, Razem, RSS, grupy alterglobalistyczne i anarchistyczne, KP i inne media, środowiska naukowe oraz niezorganizowaną lewicowo nastawioną część społeczeństwa.

Po co SLD, UP i Zieloni są potrzebni polskiemu społeczeństwu? Główna zaletą ich istnienia jest uczestnictwo w grze parlamentarnej. To zapewnia trwanie w świadomości społecznej zasług lewicy podczas wprowadzania Polski do Unii Europejskiej i NATO. To oznacza, że ma doświadczenie i lewica może rządzić z powodzeniem w przyszłości. Zapewnia więc częściowo legitymizację skrajnej lewicy. Takiej ochrony nie ma na przykład partia Zmiana, której przewodniczący siedzi w areszcie pod absurdalnym zarzutem. Oczywiście lepiej byłoby gdyby SLD nie popierała wojny w Iraku, tortur i podatku liniowego ale nikt nie jest doskonały 😉

Po co Polska Partia Socjalistyczna jest potrzebna polskiemu społeczeństwu? Kierownictwo PPS w poprzedniej kadencji propagowało ideały społeczne socjalizmu a więc uspołecznienia środków produkcji zgodnie z programem radomskim sprzed II wojny światowej. Było to zgodnie z tradycyjnie pojmowanym programem lewicy. PPS dawała świadectwo naukowego marksizmu innym środowiskom lewicy, które odeszły od źródła nauk społecznych swojego działania.

Po co Razem jest potrzebne polskiemu społeczeństwu? Partia Razem w kampanii wyborczej sformułowała rzetelny program socjaldemokratyczny, który propaguje cały czas. Chociaż Razem zrezygnowała z lewicowego sztafażu jak czerwone sztandary i uczestnictwo w pochodach 1 majowych a także wydaje się, że nie posługuje się marksistowską analizą społeczną to jednak stanowi lewicową alternatywą dla SLD. Chciałbym wierzyć, że Razem jest zdolne rozpoznać i przyjąć do realizacji program odpowiedni dla lewicy w XXI wieku. Tak różnorodność źródeł ideowych lewicy też jest zaletą.

Po co Ruch Sprawiedliwości Społecznej jest potrzebny polskiemu społeczeństwu? Partię RSS tworzą ludzie bidni, którzy są wykluczeni z możliwości działania w innych partiach. To jest partia ludzi, którzy działają nie z powodu swojego wyuczonego światopoglądu lecz z przymusu sytuacyjnego. Ta partia działa tak, jakbyśmy chcieli aby działało całe społeczeństwo: świadome swojego interesu klasowego.

Po co grupy alterglobalistyczne i anarchistyczne są potrzebne polskiemu społeczeństwu? Grupy te działają zazwyczaj bez wsparcia materialnego ze strony mainstreamowej gospodarki. Opierają funkcjonowanie na dużym i osobistym wkładzie pracy swoich członków pokazując, że jest to możliwe. Często formułują słuszne choć zupełnie nierealne w realizacji „tu i teraz” postulaty pokazując cele pozostałym aktorom politycznym. Tak na przykład było z żądaniem wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej za pracę.

Po co Krytyka Polityczna i inne media, środowiska naukowe oraz niezorganizowaną lewicowo nastawioną część społeczeństwa są potrzebne polskiemu społeczeństwu? Bo to oni najefektywniej propagują ideały lewicy w społeczeństwie. Bo to one mogą przekonać, że jedynie lewica ma narzędzia naukowe do sformułowania zasad funkcjonowania sprawiedliwego społeczeństwa w aspekcie gospodarczym, społecznym i politycznym.

Dlaczego lewica w Polsce poniosła klęskę? Główną przyczyną klęski SLD było odejście od lewicowych ideałów oraz błąd polegający na podwyższeniu sobie progu wyborczego. Pozostałe środowiska lewicy – poza partią Razem – nie poniosły klęski a jedynie mają osłabienie wyników. Jest to oczywiste w systemie kapitalistycznym, gdzie spora część wartości dodatkowej jest wydawana na wrogą propagandę. Lewica przegrywa w dużej mierze dlatego, że funkcjonuje fałszywa świadomość wśród osób z klasy pracującej.