You are currently viewing Wolny Związek Zawodowy WALKA – Deklaracja programowa

Wolny Związek Zawodowy WALKA – Deklaracja programowa

Kim jesteśmy i o co walczymy?

Jesteśmy związkiem osób pracujących w większości ponad 40 godzin tygodniowo, czasami bez prawa do lekarza i emerytury. Pracujemy, a nie oglądamy zysków z pracy. Ciężko pracujemy a szefowie nami pomiatają.

Tak jak robotnicy w Chicago w 1886 roku, musimy znów walczyć o przestrzeganie 8-godzinnego dnia pracy. Tak jak członkowie przedwojennego ruchu robotniczego, musimy walczyć o wolną, demokratyczną i sprawiedliwą Polskę. Tak jak nasi rodzice w 1980 roku musimy walczyć o prawo do zakładania wolnych i niezależnych od pracodawcy związków zawodowych.

Walka o wyższe płace, o prawo do opieki zdrowotnej, renty i emerytury trwa na całym świecie. My się do niej włączamy.

Mamy prawo do pracy bez narażania zdrowia i życia. Do pracy, w której urządzenia zmniejszają nasz wysiłek. Do pracy zarządzanej mądrze i po ludzku.

Potrzebujemy stabilizacji dla siebie i naszych rodzin. Obowiązkiem państwa jest tak zorganizować gospodarkę, by dla każdego chętnego znalazło się miejsce pracy. Odrzucamy jednak budowanie obszarów wyzysku zwanych przez rząd “specjalnymi strefami ekonomicznymi”.

Będziemy prowadzić walkę o samorząd pracowniczy. Chcemy wiedzieć, na co idą pieniądze, które wypracowujemy. Mamy prawo do współudziału w zyskach wypracowanych przez firmę.

Przed nami kolejne wyzwania. Chcemy skracania czasu pracy i dzielenia się pracą w miarę postępu technologicznego. Żądamy realnych podwyżek płac i godnego oraz bezterminowego wsparcia osób bezrobotnych. Domagamy się wyrównania stawki płacy minimalnej w całej Unii Europejskiej i zawierania europejskich układów zbiorowych. Tych rzeczy nie osiągniemy bez współpracy ze związkami zawodowymi z innych krajów Europy i świata.

Organizujemy ten klasowy związek zawodowy na wzór społeczeństwa w którym pragniemy żyć – jesteśmy równi i traktujemy się z szacunkiem, nie pozwalamy sobie na gorsze traktowanie kobiet, obcokrajowców i słabszych.

WZZ Walka reprezentuje interesy tych, którzy pracują od pierwszego do pierwszego, niezależnie od branży, narodowości i charakteru pracy. Są nas miliony w każdym kraju. Odrzucamy ideę wyścigu szczurów dla osiągnięcia jak największych zysków. Tylko we współpracy zapewnimy rozwój gospodarczy dla korzyści wszystkich ludzi.

Nadszedł czas na prawdziwą WALKĘ o prawa pracownicze!

Członkinie i członkowie WZZ WALKA